10 rokov záruky

Záruka, dôvera

 

Nezabúdajte, že na všetky telesá vaní H2O poskytujeme 10 rokov záruky, +2 roky záruky na masážnu vaňu, a túto záručnú dobu môžete
predĺžiť o ďalší rok, ak si spustenie vane do prevádzky objednáte u nášho odborného servisu.


 

Prípravy pred uvedením vane do prevádzky

1, Pripravenosť miesta montáže:

Odborníci už vykonali obkladačské práce na stene a podlahe v okolí vane.

Pokiaľ chcete masážnu vaňu do rohu, overte si, či je roh pravouhlý po obidvoch dĺžkach vane (ostrý či tupý uhol môže znamenať
problém izolácie v mieste, kde sa teleso vane stretáva s obkladom). Presvedčte sa, či sa objednaná vaňa vmestí cez dvere do kúpeľne.

 

Dobrá rada:

(Je dobré kúpiť si masážnu vaňu aj s čelným panelom, takto je pri údržbe či prípadnej oprave ľahký prístup k strojnej časti vane.
V prípade, že masážnu vaňu chcete zabudovať, musíte zabezpečiť 100%-ný prístup k vani v prípade opravy. Pokiaľ strojná časť vane
nie je prístupná, náklady za búracie a rekonštrukčné práce znáša kupujúci. Okraj vane nechajte bez obloženia a vaňu nenechajte
zapustiť do steny, ináč nebudete mať právo na uplatnenie záruky! Plochy za a pod vaňou sa z hygienických a zdravotných dôvodov
odporúča obložiť.)

 

2, Elektrická pripravenosť:

Nechali ste si vybudovať elektrický obvod chránený 30 mA-ovým odpojovacím relé (ochranným relé proti dotyku), na ktorý nie je
napojený nijaký iný spotrebič. Tento ochranný spínač nesmie byť v jednej miestnosti s vaňou. Za telesom vane je zabezpečený výstup
medeného vodiča prierezu 3x1,5 mm2 s pevným ukotvením, ktorého dĺžka je minimálne 1,5 m. Každý elektrický spotrebič, kovovú
konštrukciu (vodovodné potrubie, odtok, kovovú konštrukciu podlahového odtoku atď.) ako aj ochranné kolíky elektrických zásuviek
v okruhu 2,4 m od vane ste kovovo spojili pomocou miestnej siete na zrovnanie potenciálu.

POZOR! Pri elektrickom zapojení je použitie zástrčiek prísne ZAKÁZANÉ!
POZOR! Pre našich kolegov vykonávajúcich uvedenie vane do prevádzky musí byť stále zabezpečený prívod vody a elektrického prúdu.

 

3, Vodovodné vývody:

Vývody k masážnym vaniam sú totožné s vodovodnými vývodmi podľa normy. Je zabezpečený odtokový prípoj priemeru 40 alebo 50 mm
s prihliadnutím na umiestnenie odtoku vo vani. Je zabezpečená nástenná batéria pre napúšťanie vane, ktorá pri uvádzaní vane
do prevádzky môže zabezpečiť aspoň studenú vodu pre skúšobnú prevádzku. Pokiaľ ste si k vani objednali batériu namontovateľnú na
okraj vane, musíte vykonať tieto prípravy: 1. vezmite do úvahy polohu batérie na telese vane a pripravte na ideálnom mieste za
vaňou výstupy pre 1/2”-ový otváracíuzatvárací rohový ventil tak, aby ho nštalatéri vane mohli zapojiť.

 

 

 

Rovná vaňa, Asymetrická vaňa, Rohová vaňa, masážna vaňa, sprchová kabína, sprchová vanička, Rovná vaňa, Asymetrická vaňa, Rohová vaňa, masážna vaňa, sprchová kabína, sprchová vanička, Rovná vaňa, Asymetrická vaňa, Rohová vaňa, masážna vaňa, sprchová kabína, sprchová vanička